Oktober, 2007:
Hans J. Munkholm,
censorformand for matematik
Et bud på en vejledende %-skala for skriftlige matematik-eksaminer.
Som meget andet gratis software: No warranty, implied or otherwise.
 
Karakter
Forslag til interval
12
91-100%
10
80-90%
7
66-79%
4
55-65%
02
50-54%
00, -3
0-49%

I det lange løb, dikterer karakterbekendtgørelsen, bør de beståede karakterer fordele sig med hhv. 10%, 25%, 30%, 25%, 10% på værdierne 02, 4, 7, 10, 12.

Antager man (indrømmet: uden særligt belæg), at de beståede præstationer ved en skriftlig eksamen fordeler sig ligeligt, og sætter man (inspireret af gamle dage) beståelsesgrænsen ved 50%, kan man naturligvis udlede en "ideal omsætningsskala".

Mit forslag ligner "idealet" med den væsentlige ændring, at intervallet for topkarakteren er gjort dobbelt så stort som idealets. Dette afspejler min dybe tiltro til vores evne til at finde mangler i næsten enhver besvarelse. Intervallerne for de andre karakterer er derefter reduceret nogenlunde forholdsvis.

Fordelingen mellem de to dumpede karakterer ønsker jeg ikke at give noget bud på. Jeg synes der er to lige gode/dårlige måder at skelne mellem 00 og -3:
Skal man give 00 relativt sjældent som et kraftigt udtryk for, at "der er håb forude"?  Eller skal man give -3 relativt sjældent fordi bekendtgørelsen taler om "den helt uacceptable præstation"?

Hvis nogen ønsker at bruge denne skala eller en lignende, skal jeg erindre om, at det antal %'er, man som censor eller eksaminator tildeler besvarelsen af en (del-) opgave, skal være et udtryk for graden af målopfyldelse.

Desuden skal jeg slå fast, at en %-skala efter min mening kun kan være et første udgangspunkt for den endelige vurdering.

Reference: Camilla Rump, Didaktips 8: Ny karakterskala – nye mål?
(elektronisk udgave her - se specielt side 10 - 11)