Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Professor Joan Faye Boyar
Syddansk Universitet
Institut for Matematik og Datalogi
Campusvej 55
5230 Odense M
Danmark
joan @ imada.sdu.dk
65502338
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Diskrete strukturer
Kryptologi
Videregående emner
Algorithm Design and Analysis
Approximation Algorithms
Combinatorial Optimization
Complexity Theory
Computability
Cryptology
Graph Algorithms
Randomized Algorithms