Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Senior systemanalytiker Mette Gamst
Energinet
Analyse og Modeller
Gramrolighed 14
6000 Kolding
Danmark
mettegamst.dk @ gmail.com
61666057
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Dataanalyse
Indledende programmering
Operationsanalyse
Programmeringssprog
Softwarearkitektur
Systemudvikling
Videregående emner
Algorithm Design and Analysis
Algorithm Engineering
Approximation Algorithms
Combinatorial Optimization
Complexity Theory
Data Analytics
Integer Programming
Linear Programming
Modeling and Simulation
Operations Research
Search Heuristics