Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Professor Jørgen Bang-Jensen
Syddansk Universitet
Institut for Matematik og Datalogi
Campusvej 55
5230 Odense
Danmark
jbj @ imada.sdu.dk
60112335
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Diskrete strukturer
Operationsanalyse
Videregående emner
Algorithm Design and Analysis
Approximation Algorithms
Combinatorial Optimization
Computability
Evolutionary Algorithms
Graph Algorithms
Integer Programming
Linear Programming
Metaheuristics
Operations Research
Randomized Algorithms