Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Lektor Hans Hüttel
Aalborg Universitet
Institut for datalogi
Selma Lagerløfs Vej 300
9220 Aalborg Øst
Danmark
hans @ cs.aau.dk
99408888
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Diskrete strukturer
Formelle sprog
Funktionsprogrammering
Indledende programmering
Logik
Programmeringssprog
Semantik
Videregående emner
Computability
Computational Logic
Concurrency Theory
Functional Programming
History of Computing
Object-Oriented Programming
Program Analysis
Programming Language Design
Type Theory