Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Chief Software Architect Jonathan Bech Bunde-Pedersen
Graven 11
8000 Aarhus
Danmark
jonathanbp @ gmail.com
Indledende emner
Distribuerede systemer
Menneske-maskin interaktion
Softwarearkitektur
Systemudvikling
Web-teknologi
Videregående emner
Distributed Systems
Entrepeneurship
Evolutionary Algorithms
Human-Computer Interaction
Hypermedia
Interaction Design
Internet of Things
Multimedia Systems
Object-Oriented Design and Analysis
Object-Oriented Programming
Pervasive Computing
Software Development Management
Software Engineering
Web Technology