Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Senior Project Manager Jens Bæk Jørgensen
Mjølner Informatics
Finlandsgade 10
8200 Aarhus N
Danmark
jbj @ mjolner.dk
41953613
Indledende emner
Distribuerede systemer
Funktionsprogrammering
Indledende programmering
Menneske-maskin interaktion
Softwarearkitektur
Systemudvikling
Web-teknologi
Videregående emner
Distributed Systems
Entrepeneurship
History of Computing
Human-Computer Interaction
Interaction Design
Internet of Things
IT Management
IT Sociology
Mobile Computing
Modeling and Simulation
Object Technology
Object-Oriented Design and Analysis
Object-Oriented Programming
Participatory Design
Pervasive Computing
Philosophy of Computing
Project Management
Software Development Management
Software Engineering
Software Innovation
Software Process Improvement
Software Testing
Software Verification
Systems Development
Ubiquitous and Pervasive Computing
Usability
User Experience
Web Technology