Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Lektor Troels Bjerre Lund
IT-Universitetet i København
Datalogisk Institut
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S
Danmark
trbj @ itu.dk
Indledende emner
Agentsystemer
Algoritmer og datastrukturer
Concurrent og parallel programmering
Indledende programmering
Kunstig intelligens
Logik
Operationsanalyse
Videregående emner
Algorithm Design and Analysis
Algorithm Engineering
Artificial Intelligence
Combinatorial Optimization
Integer Programming
Linear Programming
Machine Learning
Multiagent Systems
Operations Research