Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Adjungeret professor Jørgen Staunstrup
IT-Universitetet i København
Institut for Datalogi
Kirsebærlunden 19
3460 Birkerød
Danmark
jst @ staunstrups.dk
51258428
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Concurrent og parallel programmering
Indledende programmering
Maskinarkitektur
Programmeringssprog
Web-teknologi
Videregående emner
Embedded Systems
Entrepeneurship
History of Computing
Internet of Things
Microprocessors
Mobile Communication
Mobile Computing
Parallel Processing
Pervasive Computing
Real-Time Systems
VLSI Design