Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Lektor Thomas Bolander
Danmarks Tekniske Universitet
DTU Compute
Richard Petersens Plads, bygning 324
2800 Lyngby
Danmark
tobo @ dtu.dk
50474650
Indledende emner
Agentsystemer
Algoritmer og datastrukturer
Databasesystemer
Diskrete strukturer
Formelle sprog
Funktionsprogrammering
Indledende programmering
Kunstig intelligens
Logik
Logikprogrammering
Menneske-maskin interaktion
Operationsanalyse
Oversættelse
Semantik
Videregående emner
Adaptive Systems
Algorithm Design and Analysis
Artificial Intelligence
Autonomous agents
Compiler Construction
Complexity Theory
Computability
Computational Geometry
Computational Logic
Computer Game Construction
Constraint Logic Programming
Data Structures
Database Systems
Evolutionary Algorithms
Functional Programming
Graph Algorithms
History of Computing
Human-Computer Interaction
Image Processing
Information Retrieval
Knowledge Represenation
Logic Programming
Machine Learning
Metaheuristics
Multiagent Systems
Natural Language Processing
Object-Oriented Programming
Operations Research
Pattern Recognition
Philosophy of Computing
Program Analysis
Project Management
Proof Theory
Robotics
Search Heuristics
Signal Processing
Software Engineering
Sound Processing
Type Theory