Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Ekstern Lektor Claus Witfelt
IT-Universitetet i København
Åben uddannelse
Kelsted 317
3670 Veksø
Danmark
clauswitfelt @ gmail.com
47170392
Indledende emner
Databasesystemer
Indledende programmering
Kunstig intelligens
Logik
Logikprogrammering
Menneske-maskin interaktion
Systemudvikling
Web-teknologi
Videregående emner
Artificial Intelligence
Computer Game Construction
Edutainment
Entrepeneurship
History of Computing
Human-Computer Interaction
Interaction Design
Internet of Things
IT Sociology
Knowledge Management
Logic Programming
Natural Language Processing
Object-Oriented Design and Analysis
Pervasive Computing
Philosophy of Computing
Software Innovation
Virtual Reality
Web Technology