Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
R&D Director Martin Rud Ehmsen
Mobile Industrial Robots
Kærnehøjvej 154
5260 Odense S
Danmark
martin @ ehmsen.org
24268302
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Concurrent og parallel programmering
Diskrete strukturer
Indledende programmering
Oversættelse
Softwarearkitektur
Systemudvikling
Videregående emner
Algorithm Design and Analysis
Data Structures
Graph Algorithms