Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Professor Anders Møller
Aarhus Universitet
Institut for Datalogi
Åbogade 34
8200 Aarhus
Danmark
amoeller @ cs.au.dk
23309994
Indledende emner
Concurrent og parallel programmering
Formelle sprog
Funktionsprogrammering
Indledende programmering
Oversættelse
Programmeringssprog
Semantik
Softwarearkitektur
Web-teknologi
Videregående emner
Compiler Construction
Concurrency Theory
Design Patterns
Functional Programming
Mobile Computing
Object Technology
Object-Oriented Design and Analysis
Object-Oriented Programming
Partial Evaluation
Program Analysis
Program Optimization
Program Transformation
Programming Environments
Programming Language Design
Security
Software Engineering
Software Testing
Software Verification
Type Theory
Virtual Machines
Web Technology