Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Lektor Inge Li Gørtz
Danmarks Tekniske Universitet
DTU Compute
Bygning 322
2800 Lyngby
Danmark
inge @ dtu.dk
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Videregående emner
Algorithm Design and Analysis
Algorithm Engineering
Approximation Algorithms
Complexity Theory
Computational Biology
Data Structures
Graph Algorithms
Pattern Recognition
Randomized Algorithms