Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Professor Rasmus Östlin Pagh
IT-Universitetet i København
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S
Danmark
pagh @ itu.dk
Indledende emner
Videregående emner
Algorithm Design and Analysis
Algorithm Engineering
Approximation Algorithms
Data Analytics
Information Retrieval
Randomized Algorithms