Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Lektor Jacob Nordfalk
Danmarks Tekniske Universitet
Afdelingen for Informatik
Lautrupvang 15
2750 Ballerup
Danmark
jacno @ dtu.dk
26206512
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Concurrent og parallel programmering
Distribuerede systemer
Indledende programmering
Menneske-maskin interaktion
Programmeringssprog
Softwarearkitektur
Systemudvikling
Web-teknologi
Videregående emner
Augmented Reality
Data Modeling
Data Structures
Design Patterns
Image Processing
Interaction Design
Linear Programming
Machine Learning
Mobile Computing
Natural Language Processing
Object-Oriented Design and Analysis
Object-Oriented Programming
Parallel Processing
Usability
User Experience
Virtual Machines
Virtual Reality
Web Technology