Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Lektor Sebastian Boring
Københavns Universitet
Datalogisk Institut
Emil Holms Kanal 6
2300 København S
Danmark
sebastian.boring @ di.ku.dk
22617342
Indledende emner
Indledende programmering
Menneske-maskin interaktion
Systemudvikling
Web-teknologi
Videregående emner
Augmented Reality
Computer Graphics
Computer Vision
Human-Computer Interaction
Image Processing
Interaction Design
Interaction Modeling
Internet of Things
Mobile Communication
Mobile Computing
Participatory Design
Pervasive Computing
Physical Design
Software Engineering
Ubiquitous and Pervasive Computing
Usability
User Experience
Virtual Reality
Web Technology