Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Programleder Lars Jacobsen
Systematic A/S
Søren Frichs Vej 39
8000 Aarhus C
Danmark
eljay.dk @ gmail.com
25449830
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Databasesystemer
Indledende programmering
Oversættelse
Videregående emner
Algorithm Design and Analysis
Computational Geometry
Data Structures
Graph Algorithms