Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
IT-arkitekt og ekstern lektor Tobias Uldall-Espersen
Sundhed.dk
Dampfærgevej 22
2100 København Ø
Danmark
tobias.uldall.espersen @ gmail.com
28561365
Indledende emner
Dataanalyse
Databasesystemer
Distribuerede systemer
Indledende programmering
Kryptologi
Menneske-maskin interaktion
Netværk
Programmeringssprog
Sikkerhed
Softwarearkitektur
Systemudvikling
Web-teknologi
Videregående emner
Cryptology
Data Analytics
Data Modeling
Database Systems
Design Patterns
E-Business Systems
Entrepeneurship
Human-Computer Interaction
Interaction Design
Interaction Modeling
Internet of Things
Mobile Computing
Object-Oriented Design and Analysis
Object-Oriented Programming
Participatory Design
Pervasive Computing
Security
Software Engineering
Systems Development
Ubiquitous and Pervasive Computing
Usability
User Experience
Web Technology