Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Lektor Henrik Bulskov
Roskilde Universitet
Institut for Mennesker og Teknologi
Universitetsvej 1, Bygning 08.2
4000 Roskilde
Danmark
bulskov @ ruc.dk
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Dataanalyse
Databasesystemer
Distribuerede systemer
Funktionsprogrammering
Indledende programmering
Kunstig intelligens
Logik
Logikprogrammering
Menneske-maskin interaktion
Netværk
Operativsystemer
Oversættelse
Programmeringssprog
Softwarearkitektur
Systemudvikling
Web-teknologi
Videregående emner
Algorithm Design and Analysis
Artificial Intelligence
Computer Networks
Data Analytics
Data Modeling
Data Structures
Database Systems
Design Patterns
Distributed Systems
Functional Programming
Graph Algorithms
Information Retrieval
Knowledge Management
Knowledge Represenation
Machine Learning
Natural Language Processing
Object-Oriented Design and Analysis
Object-Oriented Programming
Pattern Recognition
Software Development Management
Software Engineering
Software Testing
Usability
Web Technology