Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Adjunkt Eva Rotenberg
Danmarks Tekniske Universitet
AlgoLoG
Bygning 322
2800 Kgs. Lyngby
Danmark
erot @ dtu.dk
60943251
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Videregående emner
Algorithm Design and Analysis
Approximation Algorithms
Complexity Theory
Computability
Computational Geometry
Data Structures
Graph Algorithms
Randomized Algorithms