Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Professor emeritus Mogens Nielsen
Aarhus Universitet
Institut for Datalogi
Åbogade 34
8200 Aarhus N
Danmark
mn @ cs.au.dk
23382260
Indledende emner
Concurrent og parallel programmering
Diskrete strukturer
Distribuerede systemer
Formelle sprog
Funktionsprogrammering
Logik
Logikprogrammering
Semantik
Videregående emner
Category Theory
Computability
Computational Logic
Concurrency Theory
Constraint Logic Programming
Distributed Systems
Embedded Systems
Functional Programming
Logic Programming
Program Analysis
Proof Theory
Software Verification
Type Theory