Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Adjunkt Andrea Vandin
Danmarks Tekniske Universitet
DTU Compute
Richard Petersens Plads, bygning 324
2800 Lyngby
Danmark
anvan @ dtu.dk
45257509
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Concurrent og parallel programmering
Diskrete strukturer
Distribuerede systemer
Formelle sprog
Indledende programmering
Logik
Programmeringssprog
Semantik
Videregående emner
Algorithm Design and Analysis
Compiler Construction
Concurrency Theory
Data Structures
Modeling and Simulation
Object Technology
Object-Oriented Design and Analysis
Object-Oriented Programming
Programming Environments
Programming Language Design
Real-Time Systems