Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Lektor Carsten Witt
Danmarks Tekniske Universitet
DTU Compute
Anker Engelunds Vej 101
2800 Kgs. Lyngby
Danmark
cawi @ dtu.dk
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Kunstig intelligens
Videregående emner
Algorithm Design and Analysis
Approximation Algorithms
Artificial Intelligence
Complexity Theory
Data Structures
Evolutionary Algorithms
Randomized Algorithms
Search Heuristics