Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Lektor Mads Nyborg
Danmarks Tekniske Universitet
Matematiktorvet
Bygning 303B
2800 Lyngby
Danmark
manyb @ dtu.dk
45255280
Indledende emner
Dataanalyse
Databasesystemer
Distribuerede systemer
Indledende programmering
Programmeringssprog
Softwarearkitektur
Systemudvikling
Web-teknologi
Videregående emner
Database Systems
Design Patterns
Distributed Systems
Mobile Computing
Object-Oriented Design and Analysis
Object-Oriented Programming
Software Engineering
Web Technology