Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Professor Stephen Alstrup
Københavns Universitet
Datalogisk Institut
Universitetsparken 1
2100 København Ø
Danmark
s.alstrup @ diku.dk
30326163
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Diskrete strukturer
Videregående emner
Algorithm Design and Analysis
Algorithm Engineering
Approximation Algorithms
Artificial Intelligence
Combinatorial Optimization
Data Structures
Entrepeneurship
Graph Algorithms
Information Retrieval
Machine Learning
Natural Language Processing