Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Lektor Morten Rhiger
Roskilde Universitet
Institut for Mennesker og Teknologi
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Danmark
mir @ ruc.dk
46743177
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Funktionsprogrammering
Indledende programmering
Logik
Logikprogrammering
Oversættelse
Programmeringssprog
Semantik
Softwarearkitektur
Web-teknologi
Videregående emner
Compiler Construction
Data Structures
Functional Programming
Object-Oriented Programming
Partial Evaluation
Program Analysis
Program Optimization
Program Transformation
Programming Environments
Programming Language Design
Proof Theory
Scientific Computing
Type Theory
Virtual Machines
Web Technology