Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
System Udviklings og Drifts Direktør Josva Kleist
NORDUnet A/S
Kastruplundgade 22, 1
2770 Kastrup
Danmark
kleist @ nordu.net
31621403
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Concurrent og parallel programmering
Databasesystemer
Distribuerede systemer
Formelle sprog
Netværk
Operativsystemer
Semantik
Sikkerhed
Videregående emner
Computer Networks
Concurrency Theory
Distributed Systems
Machine Architecture
Mobile Computing
Parallel Processing
Scientific Computing
Type Theory
Virtual Machines