Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Lektor Ira Assent
Aarhus Universitet
Datalogisk Institut
Åbogade 34
8200 Aarhus N
Danmark
ira @ cs.au.dk
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Dataanalyse
Databasesystemer
Videregående emner
Data Analytics
Data Modeling
Data Structures
Database Systems
Information Retrieval
Knowledge Management
Machine Learning
Parallel Processing
Spatial and Temporal Data Management