Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Civilingeniør Lars Yde
SE / Stofa
Rydbergsvej 6
8920 Randers
Danmark
lars @ yde.me
40303093
Indledende emner
Dataanalyse
Databasesystemer
Distribuerede systemer
Menneske-maskin interaktion
Netværk
Operationsanalyse
Operativsystemer
Softwarearkitektur
Systemudvikling
Web-teknologi
Videregående emner
Computer Networks
Embedded Systems
Entrepeneurship
Geographical Information Systems
Internet of Things
IT Management
IT Sociology
Mobile Communication
Pervasive Computing
Project Management
Robotics
Security
Software Engineering
Systems Development
Ubiquitous and Pervasive Computing
Web Technology