Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Lektor (ITU), professor (Lund) Thore Husfeldt
IT-Universitetet i København
Institut for Datalogi
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S
Danmark
thore @ itu.dk
+46767810355
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Diskrete strukturer
Indledende programmering
Videregående emner
Algorithm Design and Analysis
Approximation Algorithms
Complexity Theory
Data Structures
Graph Algorithms
Randomized Algorithms