Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Lektor Lene Monrad Favrholdt
Syddansk Universitet
Institut for Matematik og Datalogi
Campusvej 55
5230 Odense M
Danmark
lenem @ imada.sdu.dk
65502341
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Diskrete strukturer
Videregående emner
Algorithm Design and Analysis
Approximation Algorithms
Combinatorial Optimization