Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Enterprise architect Konstantinos Manikas
DHI Group
Agern Alle 5
2970 Hørsholm
Danmark
k @ manikas.dk
Indledende emner
Distribuerede systemer
Funktionsprogrammering
Softwarearkitektur
Systemudvikling
Web-teknologi
Videregående emner
Configuration Management
Design Patterns
Entrepeneurship
IT Management
Object-Oriented Programming
Software Development Management
Software Engineering
Web Technology