Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Lektor Georg Strøm
Slotshaven Gymnasium
Gormsvej 1
4320 Lejre
Danmark
strom @ georg.dk
40181272
Indledende emner
Menneske-maskin interaktion
Systemudvikling
Videregående emner
History of Computing
Human-Computer Interaction
Participatory Design
Philosophy of Computing
Usability
User Experience