Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Lektor Torben Braüner
Roskilde Universitet
Institut for Mennesker og Teknologi
P.O. Box 260
4000 Roskilde
Danmark
torben @ ruc.dk
61677928
Indledende emner
Diskrete strukturer
Formelle sprog
Kunstig intelligens
Logik
Videregående emner
Computability
Computational Logic
History of Computing
Philosophy of Computing
Proof Theory