Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Lektor Erik Frøkjær
Københavns Universitet, Søndre Campus
Datalogisk Institut
Njalsgade 128, Bygn. 24, 5. sal
2300 København S
Danmark
erikf @ diku.dk
30589521
Indledende emner
Dataanalyse
Databasesystemer
Menneske-maskin interaktion
Sikkerhed
Softwarearkitektur
Systemudvikling
Web-teknologi
Videregående emner
Augmented Reality
Computer-Supported Cooperative Work
Data Analytics
Data Modeling
Entrepeneurship
Geographical Information Systems
History of Computing
Human-Computer Interaction
Information Retrieval
Interaction Design
Interaction Modeling
IT Management
IT Sociology
Knowledge Management
Knowledge Represenation
Object-Oriented Design and Analysis
Project Management
Security
Software Development Management
Software Engineering
Systems Development
Usability
User Experience