Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
System Architect Czeslaw Kazimierczak
DXC Technology
Retortvej
2500 Valby
Danmark
czeslaw @ e-place.dk
29234796
Indledende emner
Concurrent og parallel programmering
Databasesystemer
Distribuerede systemer
Funktionsprogrammering
Indledende programmering
Menneske-maskin interaktion
Netværk
Programmeringssprog
Semantik
Softwarearkitektur
Systemudvikling
Web-teknologi
Videregående emner
Adaptive Systems
Computer Networks
Computer-Supported Cooperative Work
Configuration Management
Database Systems
Design Patterns
Distributed Systems
Entrepeneurship
Human-Computer Interaction
Internet of Things
IT Management
Machine Architecture
Machine Learning
Microprocessors
Object-Oriented Design and Analysis
Object-Oriented Programming
Operating Systems
Participatory Design
Programming Environments
Project Management
Software Development Management
Software Engineering
Software Innovation
Software Process Improvement
Systems Development
Usability
Virtual Machines
Web Technology