Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Konsulent Christian Jürgen Callsen
OptimumIT A/S
Bedervej 38
8320 Mårslet
Danmark
christian @ callsen.com
41267485
Indledende emner
Agentsystemer
Concurrent og parallel programmering
Distribuerede systemer
Softwarearkitektur
Systemudvikling
Videregående emner
Computer Networks
Distributed Systems
Project Management