Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Lektor Andrzej Filinski
(Andrzej Olaf Filinski)
Københavns Universitet
Datalogisk Institut
Universitetsparken 5
2100 København Ø
Danmark
andrzej @ di.ku.dk
Indledende emner
Diskrete strukturer
Funktionsprogrammering
Logik
Logikprogrammering
Oversættelse
Programmeringssprog
Semantik
Videregående emner
Category Theory
Compiler Construction
Computational Logic
Concurrency Theory
Functional Programming
Logic Programming
Partial Evaluation
Program Analysis
Program Transformation
Programming Language Design
Proof Theory
Software Verification
Type Theory