Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Postdoc Maja Hanne Kirkeby
Roskilde Universitet
Institut for Mennesker og Teknologi
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Danmark
majaht @ ruc.dk
30890930
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Concurrent og parallel programmering
Databasesystemer
Distribuerede systemer
Formelle sprog
Funktionsprogrammering
Indledende programmering
Logik
Logikprogrammering
Maskinarkitektur
Oversættelse
Programmeringssprog
Semantik
Systemudvikling
Videregående emner
Computational Logic
Program Analysis
Program Transformation
Programming Language Design
Proof Theory
Reversible and Quantum Computing