Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Lektor Zeljko Agic
IT-Universitetet i København
Institut for Datalogi
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S
Danmark
zeag @ itu.dk
42548500
Indledende emner
Dataanalyse
Kunstig intelligens
Videregående emner
Artificial Intelligence
Data Analytics
Machine Learning
Natural Language Processing