Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Postdoc Troels Sune Mønsted
Universitetet i Oslo
Avdeling for Infomatikk
Sverdrups Gate 10A
0559 Oslo
Norge
monsted @ ifi.uio.no
+4528440734
Indledende emner
Menneske-maskin interaktion
Videregående emner
Computer-Supported Cooperative Work
Entrepeneurship
Human-Computer Interaction
Interaction Design
IT Sociology
Participatory Design
Usability
User Experience