Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
System Developer Liliana Ewa Hajek
Visiolink
Teglgårdsvej 16
8270 Højbjerg
Danmark
lilianahajek @ gmail.com
41828477
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Dataanalyse
Databasesystemer
Indledende programmering
Operativsystemer
Programmeringssprog
Softwarearkitektur
Systemudvikling
Web-teknologi
Videregående emner
Algorithm Design and Analysis
Data Structures
Database Systems
Design Patterns
Distributed Systems
Software Engineering
Software Testing
Web Technology