Beskikkede censorer startende 1. april 2018       Information
Selvstændig Morten Borup Harning
Dialogical ApS/Comjunit ApS
Inavej 30
3500 Værløse
Danmark
censorkorps @ dialogical.dk
44474427
Indledende emner
Databasesystemer
Menneske-maskin interaktion
Systemudvikling
Videregående emner
Data Modeling
Database Systems
Human-Computer Interaction
Interaction Design
Interaction Modeling
Internet of Things
Mobile Computing
Participatory Design
Pervasive Computing
Physical Design
Software Engineering
Systems Development
Ubiquitous and Pervasive Computing
Usability
User Experience
Web Technology