Gældende indtil 31. marts 2018. Se evt. Det Nye Korps       Information
Forsknings- og innovationsspecialist Gert Læssøe Mikkelsen
Alexandra Instituttet A/S
IT-parken
Åbogade 34
8200 Aarhus N.
Danmark
gert.l.mikkelsen @ alexandra.dk
24269911
Indledende emner
Kryptologi
Videregående emner
Cryptology
Security