Gældende indtil 31. marts 2018. Se evt. Det Nye Korps       Information
Lektor Harald Störrle
DTU
Matemtiktorvet
2800 Kongens Lyngby
Danmark
hsto @ dtu.dk
0045 4525 3757
Indledende emner
Funktionsprogrammering
Logikprogrammering
Menneske-maskin interaktion
Systemudvikling
Videregående emner
Complexity Theory
Computer-Supported Cooperative Work
Functional Programming
Human-Computer Interaction
Logic Programming
Participatory Design
Software Engineering
Software Innovation
User Experience