Gældende indtil 31. marts 2018. Se evt. Det Nye Korps       Information
Danmarks Tekniske Universitet Valentin Goranko
Dept. of Applied Mathematics and Computer Science, Danmarks Tekniske Universitet
Matematiktorvet, bld. 303B
2800 Lyngby
Danmark
vfgo @ dtu.dk
45 25 33 76
Indledende emner
Agentsystemer
Algoritmer og datastrukturer
Diskrete strukturer
Formelle sprog
Kunstig intelligens
Logik
Logikprogrammering
Videregående emner
Algorithm Design and Analysis
Artificial Intelligence
Category Theory
Complexity Theory
Computability
Computational Logic
Knowledge Represenation
Logic Programming
Multiagent Systems
Number Systems
Proof Theory
Software Verification