Gældende indtil 31. marts 2018. Se evt. Det Nye Korps       Information
Application Architect Czeslaw Kazimierczak
CSC Danmark A/S
Retortvej 8
2500 Valby
Danmark
czeslaw @ e-place.dk
29234796
Indledende emner
Databasesystemer
Distribuerede systemer
Funktionsprogrammering
Kryptologi
Menneske-maskin interaktion
Netværk
Operativsystemer
Systemudvikling
Videregående emner
Cryptology
Data Structures
Database Systems
Distributed Systems
Evolutionary Algorithms
Functional Programming
Human-Computer Interaction
Machine Architecture
Machine Learning
Microprocessors
Mobile Computing
Natural Language Processing
Object Technology
Participatory Design
Programming Environments
Security
Software Engineering
Systems Development
Virtual Machines
Web Technology