Gældende indtil 31. marts 2018. Se evt. Det Nye Korps       Information
Lektor Sanne Wøhlk
Aarhus Universitet
Fuglesangs alle 4
8210 Aarhus V
Danmark
SANW @ ASB.DK
87164905
Indledende emner
Indledende programmering
Videregående emner
Algorithm Design and Analysis
Complexity Theory
Evolutionary Algorithms
Modeling and Simulation