Gældende indtil 31. marts 2018. Se evt. Det Nye Korps       Information
Seniorforsker Allan Leck Jensen
Aarhus Universitet, Inst. for Ingeniørvidenskab
Forskningscenter Foulum
Postboks 50
8830 Tjele
Danmark
alj @ eng.au.dk
87157776
Indledende emner
Databasesystemer
Systemudvikling
Videregående emner
Machine Learning
Web Technology